Projectes

31/01/2014 -

Revisió i maquetació de catàlegs de cotxes, motos i bicicletes d’una important marca bàvara en col·laboració amb una agència de Madrid.

23/01/2014 -

Revisió de notes de premsa en català d’una important empresa multiserveis espanyola. Col·laboració amb una agència de Madrid.

20/01/2014 -

Traducció d’un text legal de castellà a català per incloure’l a un lloc web.

16/01/2014 -

Traducció de francès a castellà d’un extracte del Registre Mercantil de Suïssa per a una agència suïssa.